This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

MapoTero v2.6j Beta

Rating: No reviews yet
Downloads: 16
Change Set: 42593
Released: Apr 1, 2015
Updated: May 17, 2016 by Kazik_
Dev status: Beta Help Icon

Recommended Download

Application MapoTero v2.6j
application, 129K, uploaded Apr 1, 2015 - 16 downloads

Release Notes

Wersja 2.6h zawiera szereg głównie kosmetycznych modyfikacji. Najważniejsze z nich to:

*brak instalatora programu. Wystarczy rozpakować paczkę .zip i uruchomć plik MapoTero.exe
*nowe definicje warstw WMS dla Geoportalu2
*zmiana domyślnej rozdzielczości kafla z 3000px na 2000px
*usunięcie wyskakującego podczas startu okienka z przeglądem uruchomionych procesów.
*zmiana kolejności pobierania kafli. Zamiast od prawego dolnego narożnika kolumnami w górę, teraz kafle pobierane są jak dawniej, z lewego górnego narożnika kolejno wierszami
*ustawienie zamienionej kolejności współrzędnych xy jako domyślnej opcji programu
*poszerzenie obsługiwanych rodzajów formatów plików
*zmiana domyślnego sposobu numerowania segmentów na nrwiersza_nrkolumny
*dodanie w ustawieniach opcji przywrócenia starego sposobu numerowania segmentów na: 1,2,3...
*generowanie plików kalibracyjnych "jpgw" rastrów dla nowszych wersji Qgis (dotychczasowe .wld miały ograniczone zastosowanie w Qgisie)
*dodanie opcji "Resetuj" w głównym oknie programu, która usuwa listę wprowadzonych warstw oraz nadpisuje plik conf.txt aktualnymi ustawieniami programu.
*naprawienie funkcji określającej rozdzielczość pobieranych segmentów, usunięcie "zjawiska znikającego piksela" w rozmiarze segmentów
*usprawnienie opcji określania liczby prób pobierania segmentów oraz czasu odstępu pomiędzy poszczególnymi próbami

Szczegółowe informacje na www.forum.eksploracja.pl/viewforum.php?f=205

Reviews for this release

No reviews yet for this release.