This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

MapoTero v2.6m Stable

Rating: No reviews yet
Downloads: 507
Change Set: 42951
Released: Apr 15, 2015
Updated: Apr 15, 2015 by Kazik_
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application MapoTero v2.6m Stable
application, 133K, uploaded Apr 15, 2015 - 507 downloads

Release Notes

Oficjalna wersja programu MapoTero v2.6

Ostatnia aktualizacja z 15.04.2015 do wersji v2.6m :
 • naprawiono funkcję zmiany rozszerzenia pobieranych segmentów
 • naprawiono wczytywanie plików z ustawieniami sesji pobierania conf.txt
 • dodano podpowiedzi wyświetlające się po najechaniu kursorem na wybrany element okna programu
 • wprowadzono drobne modyfikacje wyglądu głównego okna programu

Podsumowanie zmian względem wersji v2.5
 • brak instalatora programu. Wystarczy rozpakować paczkę .zip i uruchomć plik MapoTero.exe
 • nowe definicje warstw WMS dla Geoportalu2
 • zmiana domyślnej rozdzielczości kafla z 3000px na 2000px
 • usunięcie wyskakującego podczas startu okienka z przeglądem uruchomionych procesów.
 • zmiana kolejności pobierania kafli. Zamiast od prawego dolnego narożnika kolumnami w górę, teraz kafle pobierane są jak dawniej, z lewego górnego narożnika kolejno wierszami
 • ustawienie zamienionej kolejności współrzędnych xy jako domyślnej opcji programu
 • poszerzenie obsługiwanych rodzajów formatów plików
 • zmiana domyślnego sposobu numerowania segmentów na nrwiersza_nrkolumny
 • dodanie w ustawieniach opcji przywrócenia starego sposobu numerowania segmentów na: 1,2,3...
 • generowanie plików kalibracyjnych "jpgw" rastrów dla nowszych wersji Qgis (dotychczasowe .wld miały ograniczone zastosowanie w Qgisie)
 • dodanie opcji "Resetuj" w głównym oknie programu, która usuwa listę ** wprowadzonych warstw oraz nadpisuje plik conf.txt aktualnymi ustawieniami programu.
 • naprawienie funkcji określającej rozdzielczość pobieranych segmentów
 • usprawnienie opcji określania liczby prób pobierania segmentów oraz czasu odstępu pomiędzy poszczególnymi próbami

Reviews for this release

No reviews yet for this release.