This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

MapoTero v 3.0.0.4

Rating: No reviews yet
Downloads: 3738
Change Set: 46018
Released: Feb 12, 2016
Updated: Mar 16, 2017 by Kazik_
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application MapoTero_v3.0.0.4
application, 5008K, uploaded Jul 15, 2016 - 3738 downloads

Release Notes

*Dodanie WMS-ów z mapami geologicznymi 1:50 000 oraz 1:500 000
*Aktualizacja warstw WMS-ów Geoportalu
*Naprawa drobnych błędów (pliki referencyjne .Tab programu MapInfo, zamiana XY w zapytaniu)

Reviews for this release

No reviews yet for this release.